IMG_9104.HEIC

NYTTIG INFORMASJON

Tredje dose av Covid Vaksine: 

Vi tilbyr dessverre ikke tredje dosen av Covid vaksine her hos oss. Ta kontakt med korona telefonen på 55567700 

Influensavaksine 2021: 

Tilbys kun til pasienter i  risikogruppen.

Pris 50 kroner i egenandel. Dersom du har frikort, er den gratis.  For bestilling av timeavtale, vennligst kontakt oss via helsenorge, vi vil da finne en ledig tid til deg for å få satt denne.  

Hvem tilhører risikogruppen? 


Beboere i omsorgsboliger og sykehjem


Alle fra fylte 65 år


Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine


Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år


Barn og voksne med:

kronisk lungesykdom (inkludert astma),

hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),


diabetes type 1 og 2


leversvikt eller nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)


svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Vikar for Gunhild Felde: 

Eilif Haaland vil være vikar for Gunhild Felde de fleste tirsdager utover høsten, med oppstart 05.10.21. Han vil også være vikar i Høstferien uke 41. 

Magnus Myntevik: 

Magnus Myntevik er i permisjon. Han forsøker å selge fastlegelisten sin, og har informert oss om at han ikke kommer tilbake som fastlege her. Vi kommer til å ha vikar inne frem til han får solgt listen sin.  Listepasientene dette gjelder, kommer til å få ny fastlege ved dette legekontoret. Informasjon blir gitt til hver enkelt fra HELFO.


Etterregistrering av koronavaksiner:

Vi utfører ikke etterregistrering av koronavaksiner tatt i utlandet. 

Covid-19

Har du luftveissymptomer, skal du ikke møte opp på legekontoret. Ta kontakt med oss via Helsenorge, så skal vi hjelpe deg videre. 

--------------------------------

Resepsjonen er bemannet mandag-fredag kl 08:15-15:00 


Laboratoriets åpningstid:


Åpent Tirsdag-Torsdag kl 08:30-12:00 og kl 13:15-14:00. 


Mandag og Fredag stengt for drop-in.


Tlf 55 36 48 50

Telefontid mandag - fredag kl. 9.00-11:00, hvor kl 09:00-10:00 er forbeholdt de som er i behov for akutt legetime. Telefonen åpner igjen kl. 13:15-14:00.

 

HER FINNER DU OSS

Nattlandsveien 8
5093 Bergen